Faktura formulář ke stažení zdarma

Vzor faktury ke stažení zdarma

Faktura vzor


Uvedené faktury ve formě vzorů jsou k dispozici zdarma a jsou ve verzi .pdf jak pro plátce tak pro neplátce DPH.
Ptáte se, jaký je rozdíl mezi fakturou, kterou vystavuje neplátce DPH a kterou vystavuje plátce DPH?

Neplátce DPH by měl na faktuře(nepožadovaný, avšak vžitý název) uvádět samotné označení dokladu(tedy např. faktura 001), své jméno a příjmení, své IČ, jméno a přímení(název firmy) odběratele(také včetně IČ), informaci o zápise v živnostenském rejstříku, datum vydání a datum splatnosti faktury a nakonec jakým způsobem se má faktura zaplatit, za co se faktura vystavila a v jaké je hodnotě.
Plátce DPH vystavuje daňový doklad(nyní jde již o oficiální název dokladu), který musí obsahovat prakticky totožné údaje jako faktura u neplátce DPH s tím rozdílem, že je nutné připsat ještě údaje potřebné k DPH. Na daňovém dokladu tedy uvedeme jeho označení včetně evidenčního čísla, naše jméno a příjmení, naše IČ a DIČ, jméno a příjmení odběratele(případně název firmy) a jeho IČ(možno i DIČ). I plátce DPH uvádí zmínku o zápisu podnikatele v živnostenském rejstříku a datum vydání a datum splatnosti faktury - daňového dokladu. Zbývá uvést ještě za co, kolik a jakým způsobem se má zaplatit. Jako plátce DPH uvádíme navíc ještě již zmíněné informace k DPH - datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, procentuální sazbu DPH a její výši.

  • Otevření faktury

  • Stáhněte si programy potřebné k otevření faktury.

Tyto stránky byly spuštěny v roce 2013. Design by Free CSS Templates | Free Web Templates | katalog stránek Začátek.cz | Faktury online: faktura online vzor.